ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМАТА

 

Медитех ООД е основана през 2005 с основен предмет на дейност – търговия с медицински изделия, медицинска апаратура и сервизна дейност.

 

Фирмата се е специализирала в доставка и изграждане на отделения за централна стерилизация, съоръжения за обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, водоочистващо оборудване и хирургични медицински изделия – хирургични конци, инструменти и др.

 

В резултат на успешното ни сътрудничество, успяхме да изградим отлични партньорски взаимоотношения, градящи се на взаимно доверие, професионализъм и лоялност с основните водещи държавни, общински и частни болници в страната.

 

Медитех ООД е динамично развиваща се фирма, отворена към новите технологии, като наша крайна цел е да бъдем надежден партньор на всички, които се стремят, българското здравеопазване да  достигне световно ниво.

 

Сертификат на фирмата

 

Create & Support: VS Bulgaria Ltd ©