СЪБИТИЯ

 

Предстоящи:

 

Медитех ООД ще участва като изложител със свой рекламен щанд в XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, организиран от Българското хирургическо дружество, който ще се проведе в КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ ЗОГРАФСКИ – СОФИЯ 23 – 26 ОКТОМВРИ 2014 г.

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

Хирургия на черния дроб

   ● Първичен рак на черния дроб
   ● Метастатичен рак на черния дроб
   ● Резекции на черния дроб
   ● Чернодробна трансплантация
   ● Ехинокок на черния дроб
   ● Абсцес на черния дроб

 

Хирургия на панкреаса

   ● Рак на панкреаса
   ● Невроендокринни тумори – на панкреаса и екстрапанкреатични
   ● Хроничен панкреатит
   ● Кисти и псевдокисти на панкреаса
   ● Остър панкреатит

 

Хирургия на кардията на стомаха

   ● Рак на кардията
   ● ГЕРБ
   ● Хиатална херния
   ● Ахалазия

 

Спешна хирургия

   ● Остър перитонит – форми, диагностика, лечение, прогноза
   ● Илеус – видове, диагноза, лечение

 

Ендокринна хирургия

Детска хирургия

Гръдна хирургия

Пластична хирургия

Лицево-челюстна хирургия

Сесия на млади хирурзи

Иновации в хирургията

 

Проблеми на хирургичната практика и обучение

   ● Обучение по хирургия
   ● Адекватност на специализацията по хирургия
   ● Миграция и емиграция на хирурзи
   ● Морал и етика в хирургията и държавата
   ● Феминизация на хирургията
   ● Качество в хирургията

 


 

Изминали събития:

 

Във връзка с проведената XII-та национална конференция по колопроктология, МЕДИТЕХ участва със свой изложбен щанд. Мероприятието се проведе от 29 септември до 1 октомври 2011 г. в Златни пясъци, хотел Мелиа Гранд Ермитаж.

 


 

 

Create & Support: VS Bulgaria Ltd ©